Biotechnologia

Biotechnologia to nauka techniczna, skupiająca się na wykorzystaniu systemów biologicznych oraz organizmów żywych lub ich składni, w celu wytwarzania lub modyfikowania produktów i procesów o określonych cechach i zastosowaniu. Nauka ta opiera się na wykorzystaniu w swoim działaniu biochemii, mikrobiologii oraz nauk inżynieryjnych. Najczęściej wykorzystywana jest w medycynie oraz przemyśle spożywczym do produkcji leków, szczepionek, serów, win, piw itp. Najnowszy podział tej nauki obejmuje pięć kategorii. Biotechnologia biała oparta na biokatalizie i bioprocesach, wykorzystywana w przemyśle.

Biotechnologia czerwona skupiająca się na produkcji biofarmacetyków i terapii genowej, wykorzystywana w ochronie zdrowia. Biotechnologia zielona wspomagająca rolnictwo za pomocą inżynierii genetycznej. Biotechnologia niebieska skupiona na problematyce jezior, rzek, mórz i oceanów. Biotechnologia fioletowa dotycząca społecznych uwarunkowań i prawnego ustawodawstwa. Dodatkowo istnieje tradycyjny podział biotechnologii na biotechnologię zwierząt, roślin i żywności.

studia podyplomowe wrocław prezenty.kryzys.com.pl