Geologia inżynierska

Geologia inżynierska to nauka zajmująca się wykorzystaniem wiedzy geologicznej, do zastosowań inżynieryjnych. Skupia się ona na badaniu środowiska geologicznego, a w szczególności jego zmienności, na potrzeby planowania przestrzennego oraz regionalnego. Badania te służą także projektowaniu, budowaniu i eksploatacji różnych obiektów budowlanych.

Nauka ta łączy w sobie wiedzę z zakresu takich dyscyplin jak mechanika gruntów, geofizyka, geotechnika, hydrogeologia, geochemia, inżynieria budowlana, gruntoznawstwo oraz geomorfologia. Jako samodzielna nauka została wyodrębniona w latach dwudziestych XX wieku. Do swoich prac badawczych wykorzystuje szereg metod.

Metody te można podzielić na dwie podstawowe kategorie. Są to metody laboratoryjne oraz terenowe. Do metod terenowych zaliczyć można kartowanie geologiczno–inżynierskie, wykonywanie wyrobisk badawczych, sondowanie gruntów, próbne obciążanie gruntów oraz badania geofizyczne.

studia podyplomowe gdańsk

Do metod laboratoryjnych zalicza się badania właściwości fizycznych gruntów, ich właściwości mechanicznych oraz ich odkształcalność.

samochody.goodsite.com.pl