Inżynieria rolnicza

Inżynieria rolnicza to nauka inżynieryjna, wchodząca w skład nauk rolniczych. W klasyfikacji znajduje się ona obok agronomii, biotechnologii, kształtowania środowiska, ogrodnictwa, rybactwa, technologii żywności i zootechniki.

Jednak od wymienionych dyscyplin naukowych odróżnia ją to, że jest to nauka interdyscyplinarna, która rozciąga się ponad wyżej wymienione dyscypliny, aż po technikę i zarządzanie. Jest to najmłodsza z nauk rolniczych, która została wyodrębniona 20 lat temu.

Za jej korzenie można uznać takie dziedziny jak maszynoznawstwo rolnicze, mechanizację rolnictwa oraz technikę rolniczą. Aktualnie dyscyplina ta zajmuje się takimi problemami jak mechanizacja produkcji roślinnej, mechanizacja produkcji zwierzęcej, inżynieria przemysłu spożywczego, energetyka rolnicza, agrofizyka czy modelowanie procesów produkcyjnych w rolnictwie.

Inżynieria rolnicza skupia w sobie nauki rolnicze (np. technologię żywności i ogrodnictwo), nauki techniczne (np.

mechanikę i automatykę) oraz nauki ekonomiczne (np. ekonomię i zarządzanie).

Z uwagi na to, środowisko naukowe jest podzielone co do ostatecznego sklasyfikowania tej dyscypliny naukowej.

www.hysthehague.com demoskop.com.pl