Metalurgia

Metalurgia to nauka techniczna zajmująca się otrzymywaniem metali oraz ich stopów. Głównymi działami tej nauki są metalurgia żelaza oraz metalurgia metali nieżelaznych. Metalurgia w szczególności zajmuje się obróbką plastyczną metali, ich odlewnictwem, metaloznawstwem oraz metalurgią ekstrakcyjną. Bardzo często mylona jest z hutnictwem. Hutnictwo jest jednak terminem o wiele węższym. Hutnictwo zajmuje się jedynie metalurgią ekstrakcyjną.

Metalurgia właściwa jest o wiele szerszą dziedziną, skupiającą się na przetwórstwie metali w celu uzyskania przedmiotów użytkowych. Podstawowe procesy powiązana bezpośrednio z metalurgią, to przeróbka rudy, jej wzbogacanie, proces hutniczy oraz rafinacja. Procesy te można podzielić na procesy pirometalurgiczne, procesy elektrometalurgiczne, procesy hydrometalurgiczne oraz metalurgię próżniową. Początków metalurgii można doszukać się już 12 000 lat przed naszą erą, jednak jako dyscyplina naukowa zrodziła się dopiero w XV wieku naszej ery. Wtedy została spisana pierwsza książka opisująca problematykę przerobu rud srebra, cyny i ołowiu. Silny rozwój metalurgii przypada na przełom XVIII i XIX wieku, który był związany z rozwojem chemii, fizyki i metaloznawstwa.

boisko.net.pl