Telekomunikacja

Telekomunikacja to nauka techniczna, w uproszczeniu zajmująca się przekazywaniem wiadomości na odległość za pośrednictwem sygnałów. Bardziej rozbudowana definicja określa, że jest to nadawanie, odbiór lub transmisja informacji za pomocą środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną, takich jak przewody, fale radiowe lub fale optyczne. W skład telekomunikacji wchodzi telegrafia, telefonia, telewizja, teletransmisja oraz transmisja danych.

Każda z tych form telekomunikacji w inny sposób przyjmuje, przetwarza i przekazuje dalej informacje. Historia telekomunikacji nierozerwalnie wiąże się ze stworzeniem telefonu i telegrafu. Pierwszy telegraf został oddany do użytku w 1839 roku.

http://www.cdv.pl/psychologia-reklamy.html

Następnie pojawiło się radio i telewizja. W dzisiejszych czasach najważniejszym zagadnieniem są sieci komputerowe oraz Internet. Samo pojęcie telekomunikacji po raz pierwszy zostało użyte w 1904 roku w książce pod tytułem „Rozprawa praktyczna o telekomunikacji elektrycznej”.

Niektórzy badacze uważają jednak, że początków telekomunikacji należy szukać już w średniowieczu, w pierwszych ogniskach sygnałowych, ustawianych na szczytach wzniesień.

www.ksadamboniecki.pl www.pbdclnt.com