Urbanistyka

Urbanistyka to nauka techniczna, zajmująca się planowaniem, budową oraz rozwojem miast, osiedli, oraz zespołów budowli. W zakresie jej działalności leży zagospodarowywanie przestrzeni, zgodnie z jej zaplanowanym przeznaczeniem i funkcją, jaką ma pełnić np.

www.kojikamoji.pl

przestrzenie przemysłowe, mieszkalne, rekreacyjne itp. Urbanistyka znana jest już od starożytności, jednak dopiero w XX wieku wyodrębniła się z architektury i stała się samodzielną nauką.

Obok takich nauk jak ruralistyka i regionalistyka stanowi podstawy planowania przestrzennego. Nauka ta w swoich badaniach i projektowaniu skupia się na wielu zagadnieniach.

Są to między innymi geologia, topografia, klimat, komunikacja, gospodarka, społeczeństwo, prawo, historia czy estetyka. W zakresie zadań tej dyscypliny naukowej leży minimalizacja konfliktów, wynikających z interesów użytkowników poszczególnych budowli, ochrona środowiska przyrodniczego i kulturowego, zapobieganie przestępczości, wyznaczanie dróg komunikacyjnych, schematów oraz sposobów zabudowy przestrzeni miejskiej.